Billáci - Mládež Fatimského apoštolátu ČR

Skip to navigation

Fotka prvních Billáků Fotka Billáků v Medžugorii

Billáci
Společenství otce Billa - Mládež Fatimského apoštolátu

Jsme otevřené společenství pro všechny, kteří se rozhodli jít za Ježíšem a hledají společenství mladých lidí podobného smýšlení. Naším cílem je rozvíjet láskyplné, milující a radostné společenství, kde se lidé společně modlí, čtou z Písma, baví se, navzájem se přijímají, hovoří o osobních zkušenostech s Pánem, atd.

K modlitbě se scházíme každý týden ve středu a potkáváme se i u jiných příležitostí. Každoročně organizujeme duchovní obnovu pro mládež, na kterou zveme všechny náctileté i cetileté, a snažíme se jim tak zprostředkovat možnost osobního setkání s Bohem.

Facebook

Společenství vzniklo v roce 2006 a od roku 2008 jsme součástí Fatimského apoštolátu

Řada z nás má již své rodiny a děti, nadále však zůstáváme společenstvím mládeže a za mladé lidi se modlíme a organizujeme pro ně exercicie.

Přidat se k nám může každý: můžeš přijít jen jednou nebo chodit pravidelně, na spolčo či na kteroukoli další akci.


Naše přátelské setkání - říjen 2014