Billáci - Mládež Fatimského apoštolátu ČR

Skip to navigation

Otec Joseph Bill

Otec Bill 1

Otec Bill, katolický kněz a misionář z vincentiánské kongregace (lazaristé) se narodil 23. 2. 1928 ve státě Kerala v Indii. Navštěvoval Evropu, USA, Kanadu, Jižní Ameriku, Afriku, kde kázal a celebroval uzdravující mše, pořádal duchovní cvičení a šířil evangelium věřícím i nevěřícím. Bůh skrze něj obrátil a uzdravil nespočet lidí.

Svědectví lidí, kteří se setkali s otcem Billem plně potvrzují zvláštní dar uzdravování, který dostal od Boha. Jeho modlitby za uzdravení, opírající se o autoritu magisteria Kristova, pomohly mnoha lidem přijmout Kristovo evangelium a obnovit jejich vztah k církvi. Mnoho jich také konvertovalo z hinduismu, islámu a protestantství.

Otec Bill 2

Na základě mnohých pozvání otec navštěvoval též africkou Tanzanii, Keňu i Ugandu (kde dne 14. 3. 2008 ve věku 80 let během svých exercicií zemřel v pověsti svatosti). Afričané tam organizovali exercicie, které byly vysílány v rádiu i v televizi. Na místní stadióny přišlo i přes milión věřících. Otec Bill chtěl zvěstovat pravdu o Kristu co možná největšímu počtu lidí na celém světe skrze duchovní cvičení a organizování lidových misií.

Nedokázal se smířit s tím, že i dnes, více než 2000 let po Kristově narození, na Zemi existují lidé, kteří ještě o Ježíši neslyšeli. Organizoval duchovní cvičení, kde se účastníci otevírali působení Ducha svatého, který touží uzdravit celého člověka: duši, mysl i tělo. Jeho diář byl více než 30 let zcela zaplněn požadavky věřících, kteří uvěřili, že Ježíš může uzdravovat i dnes.

Tyto události se samozřejmě dále šířily mezi lidmi nejen v Indii či v Africe a výsledkem bylo, že otec Joseph Bill měl naplánovány termíny exercicií na několik let dopředu po celém světě. Exercicie vedl každý týden 52x v roce v jiném městě, v jiném státě či na jiném kontinentu. I přes takto přetížený a na roky rezervovaný program chtěl otec Bill darovat občanům a zvláště mládeži České republiky další zcela mimořádné termíny pro své exercicie. Vždy říkal, že Česká republika ještě spolu s Ruskem velmi potřebuje obrácení a uzdravení. Pán si však dne 14. 3. 2008 zavolal svého milovaného Josepha již k sobě.

Otec Bill během svého života založil se záměrem povzbudit lidi v jejich duchovním životě, nespočet domů modlitby v Keni, Tanzanii, Ugandě, Irsku, Německu, Itálii, Francii, Kanadě a USA. V těchto centrech se pravidelně konají uzdravující mše a duchovní cvičení v duchu otce Billa a podle jeho vize. V Indii založil mimo jiné exerciční dům, nyní již největší na světě, který neustále navštěvuje týden co týden 50 000 lidí. Tyto exercicie navštěvuje neustále i nyní mnoho hinduistů i muslimů a všichni se setkávají s Ježíšem.

Ježíš pracuje a lidé stále zakoušejí Jeho uzdravující lásku!