Billáci - Mládež Fatimského apoštolátu ČR

Skip to navigation

Otec George Biju

otec George Biju

Otec George Biju je knězem z kongregace vincentinů (VC). Narodil se 12. března 1980 v Ayyampuzha v Kerale v Indii ve zbožné křesťanské rodině. Tatínek Antony je farmářem a maminka Annie ženou v domácnosti.

George Biju je nejstarší ze tří dětí. Oba jeho bratři již mají vlastní rodiny. P. George Biju se od dětství chtěl stát knězem. Nejdříve ho ke kněžství pobízela jeho babička, velká ctitelka Panny Marie. Jeho teta - sestra z otcovy strany - je řeholnicí (klariskou) a i ona měla velký vliv na jeho rozhodování. Také jeho služba u oltáře jako ministranta, blízkost faráře a řeholnic z rodné farnosti Kannimangalam v diecézi Ernakulam-Angamaly - mu pomohli stát se knězem. A další důležitý motiv - duchovní obroda v životě jeho otce, kterou prožil díky exerciciím vedeným otci Vincentiny, proměnila jeho rodinu v rodinu bohabojnou a založenou na modlitbě.

George Biju a Billaci 2015

George Biju chtěl nejprve vstoupit do diecézního semináře, ale Boží prozřetelnost ho přivedla do kongregace vincentinů. Do vincentinského semináře vstoupil v roce 1997 spolu s Anthonym Sajim a strávili spolu na studiích devět z deseti let. V pátém roce semináře byli oba vybráni pro africkou misii. To je ještě více sblížilo.

Když se připravovali na cestu do Afriky, navštívil jejich seminář v Bangalore otec Bill a povzbudil je k evangelizačnímu působení. O. George stále s vděčností pamatuje na povzbuzení a podporu, které se mu dostalo od otce Billa, když působil v misiích jako seminarista i jako mladý kněz. V roce 2008 byl kaplanem ve farnosti Uvinza v Tanzánii a zde dostal milost setkat se s otcem Billem naposledy, pouhý týden před jeho smrtí.

P. George Biju vždy obdivoval dílo evangelizace otce Billa i jeho nástupce, kterým je P. Anthony Saji. Říká, že se za ně a za všechny účastníky tohoto díla často modlil. Zároveň přiznává, že si neuměl představit, že by kdy byl součástí této misie.

V Čechách působil několik let, vedl exercicie v Koclířově a ve Štěkni, vedl také modlitby za uzdravení. Spřátelil se tady s Billáky - mladeží fatimského apoštolátu.

Bohu díky za všechny milosti!