Billáci - Mládež Fatimského apoštolátu ČR

Skip to navigation

Otec Anthony Saji

P. Anthony Saji v Plzni

Otec Anthony Saji je knězem Kongregace vincentinů. Narodil se 1. května 1977 v Indii jako nejstarší ze čtyř dětí ve věřící katolické rodině. Od dětství se chtěl stát knězem, a ačkoli byla cesta jeho povolání obtížná a musel překonat mnoho překážek, s Boží pomocí dosáhl svého cíle.

V roce 2002 byl jako seminarista poslán do východní Afriky, kde působil v Keni ve vincentinské misii založené otcem Billem. Po náročných studiích teologie v Nairobi, kde pomáhal v pastoraci, byl 29. prosince 2006 vysvěcen na kněze.

Otec Anthony je nadaný kazatel, odvážný a Bohem povolaný misionář, plný Ducha svatého a pokorný Boží služebník, kterého otec Bill během vzájemné spolupráce zásadně ovlivňoval a formoval.

Anthony Saji 2

Otec Anthony obdržel též zvláštní pozvání na poslední exercicie otce Billa, oba pak společně cestovali do Gulu v Ugandě a kázali při lidových misiích až do poslední noci, kdy otec Bill v pověsti svatosti skonal. Pro otce Anthonyho bylo velkým požehnáním být v té době s otcem Billem a bylo mu velkou ctí, když mu otec Bill umíral v náručí.

Krátce po smrti o. Billa byl otec Anthony oficiálně pověřen, aby v jeho díle pokračoval. Jezdí po celém světě, vede exercicie a slouží mše svaté s modlitbou za uzdravení přesně tak, jak to činil o. Bill. Pro Českou republiku je velkým požehnáním, že o. Anthony navštívil naší zemi již několikrát: k týdenním exerciciím pro mládež přidal v roce 2010 také týdenní exercicie pro dospělé a šňůru mší s modlitbou za uzdravení, během kterých navštívil několik měst, včetně hlavního města Prahy. Několikrát sloužil eucharistii i po boku našich biskupů, např. otce biskupa Radkovského a otce biskupa Baxanta.

V roce 2012 musel otec Anthony ze zdravotních důvodů přerušit misíjní dílo, které začal o. Bill a místo něj byl pověřen o. George, který s otcem Anthonym spolupracuje v africké misii.

Bohu díky za všechny milosti!