Billáci - Mládež Fatimského apoštolátu ČR

Skip to navigation

Otec Joseph Jilson

P. Joseph Jilson

Otec Joseph Jilson (41 let) je římskokatolický kněz a misionář z kongregace vincentinů (VC). Narodil se v Indii jen několik kilometrů od rodiště otce Josepha Billa, významné postavy světové evangelizace. Má tři starší sourozence.

Příkladný život mnoha kněží, s nimiž přicházel do kontaktu, ho ovlivnil natolik, že vstoupil v roce 1998 do semináře Kongregace Vincentinů. Během formace objevil své misionářské povolání a v roce 2005 byl poslán na vincentinské misie do východní Afriky. První rok v misiích strávil mladý seminarista z Boží prozřetelnosti s otcem Billem v Entebbe v Ugandě. Doprovázel ho na misie a byl dojat láskou a soucitem, které prokazoval otec Bill Božímu lidu v Africe. Z rukou otce Billa také přijal kněžský hábit, bílou albu.

Po roce stráveném v pastoraci v Entebbe odjel o. Jilson do Nairobi v Keni studovat teologii. Velkou pomocí ve studiu mu byli o. Anthony Saji a o. George Biju. Po absolvování všech studií byl v prosinci 2009 vysvěcen na kněze.

V prvním roce formace prožil tehdy osmnáctiletý seminarista během exercicií do hloubky Boží lásku. Tento životní zážitek, který nelze popsat slovy, mu dodal odvahu a sílu následovat své povolání přes všechny zápasy a těžkosti, zvlášť když mu v r. 2010 onemocněl a posléze zemřel tatínek.

Joseph Jilson 2

V posledních devíti letech sloužil o. Jilson v pastoraci v různých farnostech, exercičních centrech, nemocnicích a školách a byl také kaplanem v různých řádech a klášterech. Zároveň příležitostně kázal Boží Slovo v různých koutech světa.

Všechny zkušenosti a prožitky mu pomohly stát se uznávaným duchovním, kterého si věřící hledají pro duchovní vedení či doprovázení, duchovní posílení mládeže, radu či povzbuzení v krizi života, rozlišování povolání a formování křesťanské víry.

V současnosti působí P. Joseph Jilson jako farář v Keni ve farnosti svaté Terezie v Kalimoni v arcidiecézi Nairobi.

Bohu díky za všechny milosti!